Kościół św. Trójcy w Ćmińsku

Info
  • b) zabytki sakralne

Kościół pod wezwaniem św. Trójcy znajduje się w Ćmińsku. Został wzniesiony około 1646-1649 r. z inicjatywy biskupa Bernarda Servalliego. Świątynia posiada cechy późnorenesansowe, główny ołtarz jest zbudowany w stylu neobarokowym. Znajduje się tam obraz Świętej Trójcy pochodzący z XVIII w. oraz figurka św. Jana Nepomucena umieszczona w wyższej części kościoła. Boczne ołtarze są utrzymane również w barokowym stylu. Po prawej stronie (w ołtarzu) znajduje się charakterystyczna dla wczesnobarokowego stylu, prosta kropielnica, natomiast naprzeciwko odnaleźć można neoklasycystyczną ambonę. Nad drzwiami wiszą tablice konsekracji z 1658 r. W pobliżu kościoła znajduje się również plebania zbudowana w 1880 r.  Wraz z dzwonnicą oddaloną o jakieś 5 m od plebani i kościołem, tworzą piękny kompleks sakralny. Wszystko otoczone jest murem z czerwonego piaskowca. Miejsce warte odwiedzenia. 

Komentarze zostały zablokowane.

top
ad